XE NÂNG ĐỘNG CƠ LPG C40/45/50s/55sL

XE NÂNG ĐỘNG CƠ LPG
Lốp siêu dẻo hoặc khí nén

C40/45/50s/55sL


load_capacity

4,000kg ~ 5,500kg

engine

93.8ps / 2200rpm

lift_height

Max 7000

zalo
fanpage facebook
contact phone