XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI CRX10/13/14/15/18/20/25FL

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI
Lốp siêu dẻo hoặc khí nén

CRX10/13/14/15/18/20/25FL


load_capacity

1,000kg ~ 2500kg

battery

Max. 335Ah

lift_height

7500mm

zalo
fanpage facebook
contact phone