XE NÂNG ĐIỆN EPX16/18/20sFL

XE NÂNG ĐIỆN
Lốp siêu dẻo hoặc khí nén

EPX16/18/20sFL


load_capacity

1,600kg ~ 2,000kg

battery

Max 580Ah

lift_height

Max 6470

zalo
fanpage facebook
contact phone