XE NÂNG ĐIỆN EPX20/25/30/32i

XE NÂNG ĐIỆN
Lốp siêu dẻo hoặc khí nén

EPX20/25/30/32i


load_capacity

2,000kg ~ 3,200kg

battery

Max 850Ah

lift_height

Max 7315

zalo
fanpage facebook
contact phone