XE NÂNG ĐIỆN GEX40/45/50

XE NÂNG ĐIỆN
Lốp siêu dẻo hoặc khí nén

GEX40/45/50


load_capacity

4,000kg ~ 5,000kg

battery

775Ah

lift_height

Max 7000

zalo
fanpage facebook
contact phone